Monday, January 18, 2010

Kavidhai

உன்
விழியசைவில் எல்லா மொழிகளும் தோற்கும்..!
உன்
இதழ் அசைவில் எம்மொழியும் செம்மொழியாகும்.!
--------------------------------------------------------------
Ovi Mail: Being used by users in 178 countries
http://mail.ovi.com

No comments:

Post a Comment